Aanmelden als lid van de Club van 50

Mocht je na het lezen van de informatie op deze site enthousiast geworden zijn en lid willen worden van de Club van 50, dan volstaat het om onderstaand formulier te downloaden en in te vullen. Lever het vervolgens in op het adres zoals dat vermeld staat in het formulier.

Aanmeldformulier lidmaatschap Club van 50

Het reglement van de Club van 50 waar ook in het aanmeldformulier naar verwezen wordt, is eveneens online te raadplegen.

Reglement Club van 50