Contributie

Algemene informatie
Hieronder vindt u de contributies voor het seizoen 2016/2017 zoals vastgesteld op de ledenvergadering van 30 juni 2016. De voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Download hier het machtigingsformulier. Betalen door middel van een acceptgirokaart blijft ook mogelijk (deze wordt u toegestuurd). Zie hiervoor de informatie onderaan deze pagina.

Verder zijn ook nog de volgende punten van belang:

Jaarlijkse shirtbijdrage
€ 12,50 voor senioren, junioren en G-leden
€ 10,00 voor aspiranten, pupillen en welpen

Opzeggen lidmaatschap
Uiterlijk 30 april bij de secretaris van KV Tempo (secretaris@kvtempo.nl). Contributie is verschuldigd tot het eind van het seizoen (30 juni).

Betaling
Contributie dient betaald te worden op rekeningnummer 3756.02.879 / NL32RABO0375602879 t.n.v. KV Tempo Alphen aan den Rijn.

Vragen?
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Monique Verduyn: 0172-431395 of via contributie@kvtempo.nl

Contributies seizoen 2016 / 2017

   

 

Maand

Kwartaal

Jaar

Senioren
Sen.Zaal
Junioren
Aspiranten
Pupillen
Kangoeroes (welpen)
G-leden

Trainingsgroep
Donateur minimaal
Niet spelend

€ 23,50
€ 17,08
€ 18,33
€ 15,17
€ 12,92
€ 7,83
€ 13,08
€ 10,25
€ 3,33
€ 7,08

€ 70,50
€ 51,25
€ 55,00
€ 45,50
€ 38,75
€ 23,50
€ 39,25
€ 30,75
€ 10,00
€ 21,25

€ 282,00
€ 205,00
€ 220,00
€ 182,00
€ 155,00
€ 94,00
€ 157,00
€ 123,00
€ 40,00
€ 85,00

Voor leden die de contributie betalen per acceptgiro komt er tevens een toeslag van €1,- per acceptgirokaart (per jaar dus € 4,-). Ook voor leden die zelf de contributie overboeken gaat deze toeslag gelden. Wanneer u de contributie per kwartaal of per maand door Tempo laat incasseren hoeft u deze toeslag niet te betalen. Download hier het machtigingsformulier. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en vervolgens in te leveren bij: Monique Verduyn, Wilhelmina Druckerstraat 86, 2401 KG Alphen aan den Rijn (contributieadministratie).

Hoofdsponsor

Sponsoren