Contributie

Algemene informatie
Hieronder vindt u de contributies voor het seizoen 2017/2018 zoals vastgesteld op de ledenvergadering. De voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Download hier het machtigingsformulier. Betalen door middel van een acceptgirokaart blijft ook mogelijk (deze wordt u toegestuurd). Zie hiervoor de informatie onderaan deze pagina.

Verder zijn ook nog de volgende punten van belang:

Jaarlijkse shirtbijdrage
€ 12,50 voor senioren, junioren en G-leden
€ 10,00 voor aspiranten, pupillen en welpen

Opzeggen lidmaatschap
Uiterlijk 30 april bij de secretaris van KV Tempo (secretaris@kvtempo.nl). Contributie is verschuldigd tot het eind van het seizoen (30 juni).

Betaling
Contributie dient betaald te worden op rekeningnummer 3756.02.879 / NL32RABO0375602879 t.n.v. KV Tempo Alphen aan den Rijn.

Vragen?
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Monique Verduyn: 0172-431395 of via contributie@kvtempo.nl

Contributies seizoen 2017 / 2018

   

 

Maand

Kwartaal

Jaar

Senioren
Sen.Zaal
Junioren
Aspiranten
Pupillen
Kangoeroes (welpen)
G-leden

Trainingsgroep
Donateur minimaal
Niet spelend

€ 23,50
€ 17,08
€ 18,33
€ 15,17
€ 12,92
€ 7,83
€ 13,08
€ 10,25
€ 3,33
€ 7,08

€ 70,50
€ 51,25
€ 55,00
€ 45,50
€ 38,75
€ 23,50
€ 39,25
€ 30,75
€ 10,00
€ 21,25

€ 282,00
€ 205,00
€ 220,00
€ 182,00
€ 155,00
€ 94,00
€ 157,00
€ 123,00
€ 40,00
€ 85,00

Voor leden die de contributie betalen per acceptgiro komt er tevens een toeslag van €1,- per acceptgirokaart (per jaar dus € 4,-). Ook voor leden die zelf de contributie overboeken gaat deze toeslag gelden. Wanneer u de contributie per kwartaal of per maand door Tempo laat incasseren hoeft u deze toeslag niet te betalen. Download hier het machtigingsformulier. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en vervolgens in te leveren bij: Monique Verduyn, Wilhelmina Druckerstraat 86, 2401 KG Alphen aan den Rijn (contributieadministratie).

Hoofdsponsor

Sponsoren