Regels voor verlenging etc bij de play offs

13 March 2019 11:45

Stel, de laatste secondes van de play off tikken weg en de stand is gelijk. Wat gebeurt er dan? De bond heeft hierover een besluit genomen op 5 november 2018 op grond van het bepaalde in artikel 2 en artikel 13 lid 4 en lid 5 onder c van het reglement van wedstrijden. Hieronder de samenvatting van dit besluit

 1. Een play off wedstrijd heeft altijd een winnaar.
 2. Indien een wedstrijd na de normale speeltijd gelijk is geëindigd, komt er een reguliere verlenging van vijf minuten zuivere speeltijd.
 3. De verlenging wordt begonnen na een pauze van maximaal drie minuten na de beëindiging van de normale speeltijd.
 4. De scheidsrechter stelt door loting vast welke ploeg de uitworp heeft.
 5. Indien na afloop van de verlenging de stand nog steeds gelijk is, volgt er een "Golden goal" verlenging.
 6. In de ‘Golden goal’-verlenging wint degene die als eerste scoort.
 7. Let op: Als de ploeg die de bal uitneemt in de Golden Goal verlenging direct scoort, dan krijgt de andere ploeg ook 1 kans. Deze kans is afgelopen als de ploeg die al gescoord heeft, de bal weet te onderscheppen én in het eigen aanvalsvak terug heeft. Scoren beide ploegen de eerste bal, begint het weer zoals geschreven bij punt 6.
 8. Als niemand scoort of beide ploegen scoren beide bij de eerste poging(en), maar niet meer daarna, wordt de wedstrijd beslist door het nemen van strafworpen.
 9. De scheidsrechter stelt door loting vast welke ploeg met het nemen van strafworpen begint. De scheidsrechter bepaalt welke korf voor het nemen van strafworpen wordt gebruikt. Alleen de nemer van de strafworp, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter mogen zich in dat vak bevinden; de overige spelers stellen zich in het andere vak op
 10. Alle acht spelers van de beide ploegen die in het veld staan aan het einde van de golden goal verlenging nemen om en om een strafworp.
 11. Indien beide ploegen evenveel strafworpen gescoord hebben, neemt daarna steeds één speler van beide ploegen opnieuw een strafworp. Als beide spelers scoren of beiden de strafworp missen, wordt dit herhaald, totdat een beslissing is verkregen.

Hoofdsponsor

Sponsoren