Haal je IVA certificering voor Bardienst!!

20 November 2019 22:41

Allereerst willen we jullie bedanken dat je tijd wilt steken in het draaien van bardiensten voor onze club. Door jullie inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen.

De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. Om jullie te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan is er een website door NOC/NSF ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden. De IVA wordt gratis online aangeboden.

Met deze gratis online cursus kun je binnen een uur het IVA certificaat behalen.

De cursus bevat een interactieve introductie over verantwoord alcoholschenken en sluit af met een korte toets. Bij het succesvol afronden van de toets wordt het IVA certificaat op naam via e-mail toegestuurd.

https://www.nocnsf.nl/iva

Brief met meer informatie

Hoofdsponsor

Sponsoren