Bestuursupdate april #2

22 April 2020 21:39

 Korfbalvereniging Tempo

De tweede bestuursvergadering van deze maand alweer. Deze keer de extra vergadering van de maand dus geen actie- en besluitenlijst om door te nemen. Wel hebben we de tijd genomen om de COVID-19 situatie door te spreken. De telkens terugkerende vraag blijft wat kunnen wij doen met en voor onze vereniging. Naast alle leuke activiteiten op de socials, virtuele trainingen en teambijeenkomsten komt daar nu het uitlenen van ons materiaal bij. Voor nu even het hoogst haalbare, maar bij elke verandering in de situatie beoordelen we weer wat er wel en niet kan.

Opnieuw hebben we de organisatie structuur rond de verbouwing van de kantine doorgesproken. Het staat vast dat het van de vereniging veel inzet gaat vragen om de verbouwing van de kantine goed te laten verlopen. Om die reden stellen we een stuurgroep aan die de verbouwing gaat organiseren. Dit is los gekoppeld van het bestuur waardoor we als bestuur ook de aandacht kunnen houden op onze club. In de stuurgroep zullen Albert-Jan, Edwin en Epco vanuit het bestuur deelnemen, de verdere samenstelling van de stuurgroep zullen wij op een ander moment delen. Doel van het bestuur voor nu blijft koers houden op een verbouwing dit najaar. We kunnen niet voorspellen hoe de situatie voor de club er dan uitziet, maar we willen in ieder geval voorbereid zijn op de geplande situatie, dan blijft de mogelijkheid open staan om het plan vooruit te schuiven.

De virtuele managersavond 2020 is gepland. Op 13 mei komt de gehele bestuurlijke laag (Bestuur + managers) van Tempo (minus Japan) bijeen om de plannen voor 2021 door te spreken. Nu vraagt u zich misschien af, wat doen die mensen eigenlijk allemaal? Allereerst nemen managers een gedeelde bestuursverantwoordelijkheid op zich zodat ons (kleine) bestuur zich meer kan focussen op de plannen voor de lange termijn binnen onze club.

Hierbij moet u denken aan:

Manager Communicatie - Jet - Werkt aan een eenduidige en herkenbare huisstijl van Tempo. De website wordt aangepast, berichten worden allemaal geplaatst volgens een vast format en Tempo documenten worden allemaal opgemaakt volgens de Tempo huisstijl. Ook het gebruik van MS Teams binnen onze club wordt hier georganiseerd.

Manager TCJ - Bram - Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van onze jeugd en het maken van een onderbouwde teamindeling voor het komende seizoen. Ook werkt de manager TCJ mee in een grote werkgroep aan het opzetten van het jeugdbeleid.

Manager scheidsrechters - Marco - Zorgt voor een opleidingsplan voor onze jeugdscheidsrechters, houdt overzicht in de commissie over het indelen van jeugd- senioren en bondscheidsrechters. Ook wordt de stand van zaken rond de rompregeling voor bondswedstrijden goed in de gaten gehouden.

Manager vrijwilligers - Victoria - houdt een overzicht bij van de vacatures binnen de club, houdt bij welke leden welke vrijwilligerstaak uitvoeren, zoekt voor de vacatures nieuwe invulling. In de huidige corona-tijd werken ze aan het maken van taakomschrijvingen voor functies binnen Tempo zodat duidelijker is wat een vrijwilligersfunctie inhoudt en welke tijdsinvestering wordt gevraagd.

Zomaar een greep uit de taken die managers van het bestuur overnemen. Klinkt dit als muziek in je oren? Neem eens contact met ons op, er zijn bijna geen managers vacatures meer over en op = op!

Nog een korte greep uit de onderwerpen uit de rondvraag: voor wie organiseren we als club trainingspakken, wanneer gaan we die vervangen, hoe hebben we ons archief georganiseerd en zijn we tevreden over ons huishoudelijk reglement of willen we hier aanpassingen in maken.

Al met al is er weer veel besproken afgelopen vergadering, 9 mei weer een vervolg.

Met een sportieve groet vanuit het bestuur,

Daan van Egmond

Secretaris

Hoofdsponsor

Sponsoren