BELANGRIJKE MEDEDELING: Nieuwe afspraken omtrent de zaalwachten

20 November 2018 20:54

Om de wedstrijden in de zaal goed te laten verlopen, is het vanuit het KNKV verplicht om een zaalwacht aan te stellen bij de thuiswedstrijden van Tempo. Dit jaar is het thuisspelende team verantwoordelijk voor de zaalwacht. Dat betekent dat bij de F t/m de B, de ouders van het betreffende team hiervoor worden ingedeeld. Bij de A en de Senioren zullen de spelers / reservespelers dit oppakken.

De ouders van de jeugdteams zullen volgens een schema worden ingedeeld. Bij de F en E teams, waarbij meerdere wedstrijden in een zaal worden gespeeld, zal er 1 ouder worden ingedeeld voor het invullen van de zaalwacht. Onderling wisselen mag natuurlijk.

De zaalwacht zorgt ervoor dat de wedstrijd in de betreffende zaal zonder problemen gespeeld kan worden.

Daaruit afgeleide taken zijn:
- zorgen dat er geen spelende kinderen in de zaal en het materiaalhok zijn.
- dat de ballen in de zaal gebruikt worden voor de wedstrijd en/of inschieten voor een wedstrijd.
- zorgen dat er iemand het scorebord bedient als dat nodig is
- Bij de afwezigheid van een scheidsrechter, helpt de zaalwacht om een vervangende scheidsrechter
   te vinden. Dit gaat in samenwerking met de coaches van Tempo. Je bent dus niet verplicht om zelf
   de wedstrijd te fluiten.

Dit is een nieuwe manier van werken. Na dit seizoen zullen we evalueren of deze manier van werken het gewenste effect heeft. We vragen de leden dus ook om begrip en inzet voor deze nieuwe manier van organiseren.

Hoofdsponsor

Sponsoren